Testning och asbestsanering i Uppsala

Om du upptäcker att det finns asbest i din fastighet i Uppsala är det nödvändigt att utföra asbestsanering för att förhindra att de farliga fibrerna frigörs.

När man upptäckte att asbest hade så många bra egenskaper började man använda det i många sammanhang. Asbest tål höga temperaturer, isolerar både mot kyla och värme och när det används till fasader eller tak är det i stort sett underhållsfritt. Materialet användes flitigt till brandslangar, väggar, ventilation, kakelfog och mycket annat tills man insåg att det var skadligt.

År 1993 förbjöds användandet av asbest men materialet finns fortfarande kvar i många byggnader eftersom det är svårt att upptäcka. Som fastighetsägare behöver man därför testa och göra en asbestsanering vid rivning, ombyggnationer eller reparationer om det visar sig att där finns asbest.

Företag som utför asbestsanering tar hand om allt

Det är först när man börjar såga, bryta eller riva asbest som de farliga och mycket små fibrerna lösgörs. Eftersom de är så lätta sprids de snabbt i omgivningen. Därför krävs det omfattande skyddsåtgärder och skyddsutrustning. De yrkespersoner som arbetar med asbestsanering i Uppsala har genomgått den obligatoriska utbildning som krävs för att få hantera materialet.

När du kontaktar ett certifierat företag som arbetar med asbestsanering får du hjälp med allt från testning till analys och sanering. Företaget använder lagstadgad skyddsutrustning både för de som arbetar med saneringen och för omgivningen. När saneringen är klar städas allt och de tar dessutom hand om allt material för transport till deponi.

9 Aug 2022

Välkommen till bloggen Lär dig städa! Här kommer du att få alla slags nödvändiga och bra tips på hur man lättast städar hemma. Vad det kostar om man anlitar en städfirma. Hur man rengör sitt hem och mycket annat. God läsning!